Från området kring Göta, Haneström

Här har vi samlat bilder från området kring Göta och Ryrsjön

Kommentarer

07.11.2017 16:47

Solvig Aho

Finns det några bilder från flerfamiljshusen som låg alldeles vid fabriken?