Bild 4237 Spritfabriken sedd från söder, den byggdes 1915.