Bild 4258 Personal på Göta fabrik, namn framgår av bild 4259.