Bild 4249 Bilden är tagen från bergen uppe vid kvarnen. Framför spritfabriken
ser vi det stora flerfamiljshuset där många av gårdens arbetarfamiljer bodde. Längst ut till höger på kortet ser vi det stora spannmålsmagasinet som byggdes 1912.