Bild 4337 Göta Sulfitfabrik. Lossning av massaved på fartyget Ingegärd, ett av Götas egna fartyg.