Bild 4905 Göta raset fotograf Lennart Nyholm från bild 4904 till 5023