Bild 4342 Ångbåten Ingegärd vid brukskajen en söndag, allt arbete är då nedlagt här. Mannen stående längst till vänster är Oskar Gustavsson.