Bild 4206 Bilden är tagen rakt över älven från Västerlanda. Huset i mitten ar Ringes hus som hette Villa Nova. Det förstördes senare av en eldsvåda. Till höger ligger den s.k. Kulörfabriken och längst till höger huset där Josefina Elf hade sin affär.