Bild 640 raset vid Göta 1957 muddermassor transporteras genom slussen