Bild 4378 Detta är Ingenjör Holmbergs 50 års kalas som firades i gamla flygelbyggnaden 1919 eller1920. Namn framgår av bild 4379.