Bild 82 Göta kvarn byggdes 1858. 1976 brändes den upp av brandkåren.