Bild 3661 Invigning Göta Folkets Hus 1954

Kommentarer

07.08.2018 14:48

Lennart Gustavsson

Min mamma och var de första som flyttade in i folketshus. De fick tjänsten som vaktmästare.