Bild 4355 Finnminerals Svenska AB har hyre in sig i lokaler här framme