Bild 3665 Fågeldammen i Göta vid Disponentvillan år 1955