Bild 4203 Denna bild är en teckning över Hanestöms säteri, av Carl Johan Linnerhielm år 1806. Säteribyggnaderna på bilden är från omkring 1720 uppförda av Carl Ollonberg på Haneström