Bild 4318a Göta Sulfit AB. Gruppfoto av arbetare på fabriken nere vid Lastkajen.
En av Götas egna fartyg lossar propps som kommer från Värmland. Bland arbetarna ser vi: Sven Liljedahl, Sten Persson, Karl Fich, Knut Svante, Karl Erik, Mjölnarns Erik, Albin Karlsson, Albin Malm, A Johansson, Gunnar Olsson, Kapten Andersson, Förman Bergström, John Thoren, John Karlsson, Olas Albin, Sander Persson, Alfons Olofsson, Erik Lindberg, Birger Andersson, Osborn Andersson, Sven Pettersson, Ville Stig, Emil Pettersson,