Bild 4242 Detta kort är taget från Granliden mot fabriken. Närmast stationsbyggnaden med magasin.