Bild 4313 Det ser ut som dom står på Ryrsjöns is. Bland männen ser vi Tage Lundkvist, Evald Karlsson, Valter, Erik Ryberg, Bo Johansson, Per Sander.