Bild 1145 Lilla Edets Ridklubb, Bertilsgården, i början av 1980-talet