Bild 4221 Kortet är taget omkring 1915 med stationsbyggnaden i bakgrunden namn framgår av bild 4222.