Bild 4226 Ett kort taget på Göta stationshus efter en ombyggnad som har skett.