Bild 4223 Det står ett par tågresenärer på trappan till väntsalen