Bild 4325 Bild från vasken på Göta Sulfit AB. Mannen är Johan Nilsson.