Bild 4319 Arbetare och tjänstemän vid Göta Sulfit AB