Bild 4246 Ett flygfoto över Göta Sulfitaktiebolag från 1940-talet.