Bild 427 Göta Bruk med godståg som passerar mot Lilla Edets Pappersbruk. 1970-tal