Bild 32 Göta i början av 1900 talet (efter 1906)

Kommentarer

07.11.2017 19:42

Solvig Aho

Bild 32. Här ser jag det första huset jag bodde i på Göta. Det låg framför ladugården. Här ser jag att det är två hus. De var båda röda. Tror det var det mellersta på bilden vi bodde i. Året 1945/1946