Bild 4321 Interiör från spritfabriken på Göta. Männen på kortet är Svante Martinsson och Ragnar Schmidt.