Bild 4228 En gammal bild över Göta Sulfit, till vänster ser vi hur gamla landsvägen slingrade sig mellan fabriken och ladugården. Till höger längst bort ser vi tegelbruket.