Bild 1150 Haneströmsvägen i början av 1980-talet

Kommentarer

24.06.2019 06:34

Solvig Aho

Nej, det här var den kommunala tvättstugan, efter s k värdshuset och förskolan låg nedanför värdshuset i kröken där vägen delades i två - ena vägen till Folkets Hus och andra till Regnbågen.

24.08.2018 15:18

Urban Forsum

Var det i detta hus som Götas förskola fanns på 50-talets början?