Bild 4371 Fågeldammen i Göta, var belägen i dalgången mellan Disponentvillan och Haneströmsvagen. Kortet är taget 1953.