Bild 3664 Fågeldammen i Göta vid Disponentvillan år 1953.