Bild 4224 Stinsen Jonsson med signalflaggan tillsammans med några åskådare