Bild 4344 Göta Bruk som det såg ut efter uppbyggnaden efter Götaraset. På 1980-talet lades bruket ner, men skälva huvudbyggnaderna står fortfarande kvar och ägs av Lilla Edets Industri och Fastighets AB LEIFAB, som h yr ut lokaler till olika företag