Bild 4350 Sigvard Hellman vid den nyuppsatta informationstavlan om företag
som har hyrt industrilokaler av LEIFAB.