Bild 1144 Lilla Edets Ridklubb, Bertilsgården, i början av 1980-talet