Bild 4306 Transport av massaved vid tvätteriet på Göta Sulfitfabrik. Mannen i mitten med mustaschen ar Viktor Johansson kallad "Kajse-Vicke"