Bild 4380 Den västra flygelbyggnaden med sina uthus längst till vänster.