Bild 4298 Växellok på fabriken i Göta med lokförare och växlare (Einar Törnblom) Kortet taget 1915