Bild 4225 Mycket folk på perrongen som väntar på tåget.