Bild 4353 Gert Pettersson, till höger på bilden berättar om företaget Casa Con för
Helge Sjöberg, Marianne Andersson och Bjarne Färjhage.