Bild 3660 Invigning Göta Folkets Hus 1954. Foto Lennart Nyholm (Trannel).