Bild 4248 Kortet är taget mot vedhamnen där alla båtarna lade till för att bli lossade på sina laster.