Bild 4213 Detta är Ringe med fru, hon var syster till fru Brobäck i Lilla Edet. Det var Ringe som startade kulörfabriken