Bild 4243 I förgrunden den djupa dalgången som sträcker sig från Gamla Götavägen
ner till älven "Josuadalen", till höger jordbrukets ekonombyggnader.