Bild 4333 Ett av Göta Sulfit AB fartyg vid kajen i Göta.