Bild 4245 Närmast på kortet ser vi den gamla vasken.