Bild 4280 Ett mycket gammalt kort från Göta. Vad arbetar man med ? Det är så många som har en spade i sin hand. man kan tänka sig att industrin var relativt nybyggd och det är mycket som skall jämnas till och planeras ut. Det kan givetvis vara många olika arbetsuppgifter bland arbetarna här, men en arbetsledare är med på kortet, star i bakre led med , vit skjorta och slips