Bild 4247 Två flygfoto över Göta Sultitaktiebolag från 1940-talet.