Bild 4292 Ett transportarbetarlag. Namnen framgår av bild 4293.